OK5AW - osobní stránky

Vítejte na mých soukromých stránkách, které jsou věnovány především radioamatérskému vysílání a amatérské meteorologii. Stránky vyjadřují osobní názory autora, jež nemusí zcela souhlasit s názory ostatních návštěvníků tohoto webu.

Jmenuji se Miloš JIŘÍK a posledních více než dvacet let žiji v Nové Pace na okrese Jičín. Vystudoval jsem České vysoké učení technické - fakultu elektrotechickou a dlouhá léta jsem pracoval v oboru radiokomunikací. Mezi moje záliby patří zejména radioamatérské vysílání, meteorologie a astronomie. Těmto zálibám jsou z velké části věnovány i moje webové stránky.
Moje původní osobní stránky vznikly již 19.2.2001 a byly postupně umisťovány na různých serverech (vesměs neplacených). Jelikož se časem podmínky pro hostování měnily a neplnily moje požadavky a představy, různě jsem stránky stěhoval a nakonec jsem se rozhodl pro placený server. Protože na tomto serveru běží jak moje radioamatérské stránky, tak i stránky o počasí, sjednotil jsem nyní i grafický vzhled všech částí webu. Od počátečních jednoduchých HTML stránek jsem přešel přes různé redakční systémy až k této dnešní podobě stránek, která je založena na mých vlastních PHP šablonách.
Protože jsem držitelem dvou volacích značek - OK5AW a OK1AWK, které jsou používány při různých příležitostech, je i obsah mých radioamatérských stránek rozdělen na dva samostatné weby.
Kdokoli je oprávněn z webových stránek OK5AW kopírovat jakékoliv informace a případně je i umístit na svých webových stránkách, ovšem s podmínkou předchozího souhlasu majitele těchto stránek a s tím, že uvede jako zdroj těchto informací "webové stránky OK5AW" s příslušným hypertextovým odkazem. Pokud se na uvedené stránky vztahuje licence Creative Commons, je nutno uvést i odkaz a tuto licenci. Uvedený požadavek není třeba splnit pouze tehdy, pokud na svých stránkách nemáte přímo umístěn obsah, stažený z webu OK5AW, ale na svůj web jen umístíte hypertextový odkaz vedoucí k obsahu na stránkách OK5AW. Povinnosti uvádět stránky OK5AW jako zdroj vystavené informace vás zbavuje i to, jestliže sami držíte autorská práva k uvedenému obsahu, nebo pokud držitel obsahu vám takový obsah přímo poslal ke zveřejnění jiným způsobem. Stejným způsobem také přistupuji ke zveřejňování informací z jiných zdrojů.

Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.